دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
سه شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۶

جلسه معارفه دستیاران پذیرفته شده چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیاری مقطع تخصصی در سال 96 در روز پنجشنبه 96/6/9

جلسه معارفه دستیاران ارتوپدی ..

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵

زمان آزمون کتبی درون گروهی و امتحان Osce

زمان آزمون کتبی درون گروهی و امتحان Osce ..

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵

کنفرانس هفتگی گروه ارتوپدی

کنفرانس هفتگی گروه ارتوپدی ..

ادامه...
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما

متن

متن

متن

متن